Ga naar hoofdinhoud

Inhoudelijke aspecten koopovereenkomst

U heeft meer zekerheid als u zaken zwart op wit hebt gezet. Zeker als u een auto verkoopt. De koopovereenkomst bevat alle belangrijke zaken. Wanneer er achteraf onverhoopt een geschil ontstaat, vormt de overeenkomst een belangrijke basis en kan doorslaggevend zijn voor de uiteindelijke uitkomst.

Koopovereenkomst

Als u een koper hebt gevonden, gaat het er vooral om formeel alles goed te regelen. De koopovereenkomst staat hierbij centraal. Deze bevestigt dat er een overeenkomst tot stand is gekomen. Bovendien bevat de overeenkomst alle belangrijke gegevens. Met onze koopovereenkomst heeft u meer zekerheid. Die bevat alle onderwerpen die relevant zijn en bevat informatie bij de afzonderlijke punten – met name over de geld- en auto-overdracht en de aansprakelijkheid. Controleer bij de verkoop of de koper 18 jaar is, anders hebt u een schriftelijke volmacht van degene nodig die bevoegd is om de ouderlijke macht uit te oefenen.

Tip: Wees in principe eerlijk. Als u willens en wetens onjuiste informatie verstrekt, is de koopovereenkomst uiteindelijk mogelijk betwistbaar! Verkoop uw auto nooit zonder koopovereenkomst, dit geeft u en de koper meer zekerheid en duidelijkheid.

Alle artikels

Adverteren met foto's

Advies · Auto verkopen

Waardebepaling

Advies · Auto verkopen

Op de juiste manier onderhandelen

Advies · Auto verkopen
Ontdek meer