Ga naar hoofdinhoud
Vanwege onderhoud is AutoScout24 momenteel slechts beperkt beschikbaar. Dit betreft een aantal functies, zoals contact opnemen met verkopers, inloggen of beheren van uw voertuigen voor de verkoop.

Financiering

Autofinanciering

Voor het werk hebt u een auto nodig. Echter kan u dat niet direct betalen. Daarom overweegt u te lenen. Dit is een belangrijke beslissing, want u gaat voor langere tijd een financiële verplichting aan. Bovendien: geld lenen kost geld. Hoe pakt u dit aan? Onderstaand overzicht doet dienst als houvast om zo een realistisch beeld te scheppen van de diverse mogelijkheden. Op basis hiervan kunt u een verantwoorde keuze maken.

Om het voldoende overzichtelijk te houden, is de tekst opgedeeld in vier stukken.

 • Basisbegrippen autofinanciering: de algemene basisinformatie met betrekking tot de autolening.
 • Weet wat u wilt: wanneer u weet waarnaar u op zoek bent, is het vergelijken van aanbiedingen een stuk eenvoudiger.
 • Tips bij het vergelijken: de stappen om systematisch uw keuze te maken uit de verschillende aanbiedingen.
 • Hoe gaat lenen in zijn werk: de praktische kant van het afsluiten van een autolening.

Basisbegrippen autofinanciering

Een autolening verschilt eigenlijk maar weinig van een gewone lening, behalve dan het feit dat het geld bestemd is voor een specifiek doel (met name het financieren van een auto). De voorwaarden van de autolening zijn logischerwijs ook op dit doel afgestemd. Zo is de rentevoet meestal afhankelijk van de leeftijd van de wagen. Wanneer u er echter voor kiest om de auto op afbetaling te kopen bij de handelaar, is het soms mogelijk om renteloos te lenen. Anderzijds biedt niet iedere autohandelaar die mogelijkheid aan en laat het zich soms vertalen in een hogere prijszetting.

Nieuw of tweedehands

Soms denkt men wel eens foutief dat een autolening er alleen is voor de aankoop van een nieuwe auto. Echter kan u ook voor een tweedehandsauto een lening afsluiten. Dit zal dan wel in een hogere rentevoet resulteren. Indien een tweedehandsauto anderzijds minder dan twee jaar oud is, kunt u meestal wel gewoon op dezelfde rentevoet als bij een nieuwe wagen rekenen. De reden waarom de rentevoet na dat tweede levensjaar zo snel stijgt? Vanaf die leeftijd verliest de auto snel aan waarde, waardoor het risico voor de kredietverstrekker fors toeneemt. Natuurlijk is een tweedehandsauto nog steeds een stuk goedkoper. Op het einde van de rit zal u dus minder interesten opgehoest hebben.

Welke soorten autofinanciering zijn er?

Over het algemeen kan u op drie verschillende manieren de aankoop van uw wagen met externe gelden financieren:

 • Een autolening bij een van de vele kredietverstrekkers die u op internet vindt. De rentevoeten kunnen hier sterk schommelen, net zoals de gestelde voorwaarden. Het loont dan ook de moeite om de verschillende aanbiedingen goed met elkaar te vergelijken. Verder in dit artikel vindt u terug waar u zoal op moet letten.
 • Direct lenen bij de autohandelaar, oftewel kopen op afbetaling. Soms is dit de goedkoopste mogelijkheid. Vraag echter ook naar de voordelen van een eventuele directe betaling. Vaak maakt zo’n korting het immers interessanter om het geld alsnog elders te lenen.
 • Leasen. Deze financieringsvorm zit al langer in de lift. Onder het kopje ‘Leasen en private lease’ leest u hier meer over.

Zijn er nog meer mogelijkheden?

De meeste Belgen zijn nog steeds het beste af met een autolening. Toch is het slim om ook de andere financieringsmogelijkheden en hun voordelen na te gaan:

 • Spaargeld: geld lenen kost geld, dus het eigen spaargeld aanwenden is nog steeds de voordeligste keuze. De inflatie in combinatie met de lage rente maakt het zelfs interessanter dan een renteloze lening. Hebt u niet het budget voor een integrale financiering? Dan kan een beperkte eigen inbreng de rentevoet, de totale leenkost en de aflossingsduur beperken.
 • Geld lenen bij particulieren: hebt u het moeilijk om krediet te krijgen bij een kredietinstelling, bijvoorbeeld omdat u een beginnende zelfstandige bent? Dan is het een interessante piste om geld te lenen van vrienden of familieleden. Zet dan wel een en ander op papier. Uiteraard kunt u ook een gepaste rentevoet overeenkomen.
 • Doorlopend krediet oftewel ‘in het rood gaan’: indien uw bank dit toestaat, kunt u ook in het rood gaan op uw rekening. U zal dan wel zelf de nodige discipline aan de dag moeten leggen om het bedrag ook effectief af te lossen. Weet bovendien dat u meestal maar beperkt in het rood kan gaan, waardoor het enkel interessant is voor goedkopere tweedehandsauto’s. Ook krijgt u hier te maken met erg hoge rentetarieven.

Leasen en private lease

Leasen kennen we voornamelijk van de alom geliefde bedrijfswagen. De werkgever zal een vast maandelijks bedrag betalen voor de financiering, het onderhoud, het gebruik en de verzekering van de wagen die de werknemer te zijner beschikking krijgt. Na een bepaalde looptijd heeft de werkgever vervolgens de mogelijkheid om de wagen definitief aan te schaffen. Er zijn werkgevers die de wagen nadien voor een goedkope prijs aan het personeelslid aanbieden. Is dit (veel) goedkoper dan de effectieve waarde ervan? Dan is dat natuurlijk een belastbaar voordeel. Toch zien we dat veel werknemers met zo’n aanbod instemmen, bijvoorbeeld als wagen voor de kinderen.

Naast het bekende ‘zakelijk leasen’, wint ook ‘private lease’ verder aan belang. Bij private leasing gaat u de rol van uw werkgever innemen en treedt u zelf in contact met de leasemaatschappij. De voorwaarden van zo’n overeenkomst lopen sterk uiteen. Bij sommige leasemaatschappijen moet u een voorafbetaling doen, bij andere maatschappijen niet. Ook wat al dan niet in het pakket begrepen zit, is lang niet altijd een constante. Net zoals wat er met de wagen moet gebeuren na afloop van de duurtijd.

Bij sommige leaseconstructies bent u na afloop de eigenaar van de auto, bij andere constructies "huurt" u de auto. Het voordeel van "huren" is dat u meestal vrij eenvoudig de auto tussentijds kunt inruilen. Het is ideaal voor bestuurders waarbij autogebruik boven autobezit primeert. Kiest u echter voor een leasecontract waarbij u uiteindelijk de eigenaar van de auto wordt? Dan betaalt u daarvoor natuurlijk extra, maar vervolgens kunt u wel gaan sparen voor de volgende auto. De meeste leasecontracten hebben een looptijd van drie tot vier jaar. Als u daarna maandelijks het bedrag dat u gewend was af te betalen op een spaarrekening zet, kan u na nog eens 3 tot 4 jaar de volgende auto zonder lening kopen.

Weet wat u wilt

Om een autolening te vinden die aansluit bij uw wensen, moet u in de eerste plaats uw persoonlijke voorkeuren in kaart brengen. Dit is misschien wel de belangrijkste stap om de juiste keuze te maken, maar het is niet zo complex als het lijkt. U zult zich twee belangrijke vragen moeten stellen: hoelang wilt u maximaal aan de lening vastzitten en welk maximaal bedrag wilt u maandelijks afbetalen? Hieronder staan deze twee punten nader uitgewerkt.

Kies een maximale looptijd

Hebt u al een auto op het oog? Hij staat nog niet eens op de oprit, maar denk er toch maar al over na wanneer u hem opnieuw van de hand zal (moeten) doen. Dit is dan ook de maximale looptijd van uw nieuwe lening. Wilt u na afloop van de lening nog een tijdje met de wagen rijden en vervolgens al (deels) sparen voor een nieuwe wagen? Dan zal de maximale looptijd voor u een stuk korter zijn.

Hebt u anderzijds nog geen auto op het oog? Ook dan wilt u niet al te lang aan een lening vastzitten. Hoe korter de looptijd, hoe eenvoudiger het is om een auto te vinden die minstens even lang meegaat. Wel zal bij een kortere looptijd het bedrag dat u maandelijks moet terugbetalen ook hoger uitvallen, vergeet daar niet rekening mee te houden.

Bereken uw financiële ruimte

Welke autolening u ook afsluit, u zult maandelijks zonder pardon het aflossingsbedrag moeten kunnen ophoesten. Hoeveel u elke maand kunt missen? Dat rekent u uit door van uw inkomsten alle vaste uitgaven af te trekken. Denk hierbij niet alleen aan de huur van uw woning, maar ook aan de energierekening, verzekeringen, kleding, abonnementen en natuurlijk de dagdagelijkse inkopen.

Wees realistisch. Er moet voldoende ruimte overblijven voor de leuke dingen des levens, zoals een restaurantbezoekje of de jaarlijkse vakantie. Maak de berekening op lange termijn en houd ook rekening met veranderingen in uw uitgavenpatroon, bijvoorbeeld bij een opwellende kinderwens. Breng eveneens onverwachte gebeurtenissen in rekening: wat bijvoorbeeld indien één van de partners zijn of haar job verliest?

Ga tot slot na hoeveel spaargeld u kunt missen. Geld lenen kost geld, dus het aanwenden van spaargeld is altijd een verstandige keuze. Maar u wilt natuurlijk ook voldoende geld achter de hand houden voor wanneer pakweg de wasmachine het begeeft. Een goede vuistregel is toch een buffer ter grootte van één maandinkomen.

Tips bij het vergelijken

Wanneer u weet wat u wilt, is het relatief eenvoudig om de diverse leenformules met elkaar te vergelijken. Maak gebruik van een aantal vergelijkingssites, vul de noodzakelijke gegevens in en vergelijk de aanbiedingen die passen binnen het maximaal maandbedrag en de gewenste looptijd. Hebt u nog geen auto op het oog? Geen probleem. Ga dan uit van een aantal hypothetische waarden om uw leencapaciteit te bepalen. Vervolgens kunt u een shortlist met geschikte auto’s opstellen en de vergelijking concretiseren.

Let op de kosten

We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: geld lenen kost geld. Niet alle vergelijkingssites vermelden het integrale kostenplaatje even duidelijk. Om toch een eerste indruk te krijgen, vermenigvuldigt u het leenbedrag met de rente en de looptijd. Des te lager de uitkomst, des te interessanter de aanbieding voor u kan zijn. Maar houd vooral in het achterhoofd dat dit uiteraard slechts een ruwe schatting is.

Er kunnen immers nog allerlei verborgen kosten de kop opsteken, bijvoorbeeld onder de noemers "dossierkosten", "provisie" of "administratiekosten". Sommige banken verplichten u dan weer om uw rekening naar daar te sluizen of een kredietverzekering bij hen af te sluiten, wat op zijn beurt voor extra kosten zorgt.

Waar nog meer op letten?

Het kostenplaatje is belangrijk, maar niet doorslaggevend. In sommige gevallen is een iets duurdere autofinanciering een betere keuze. Dit heeft te maken met de concrete voorwaarden ervan. Denk bijvoorbeeld aan de hoegrootheid van de wederbeleggingskosten bij vervroegde terugbetalingen.

Hebt u nog (een) andere lening(en) lopen? Kijk dan ook naar de mogelijkheid om die over te sluiten. Simpel gezegd: u betaalt de oude lening(en) af door bovenop de aankoopwaarde van de auto extra te lenen. Bijvoorbeeld: als u van plan was een autolening van 10.000 euro af te sluiten en u nog een andere lening hebt lopen van 5.000 euro, kunt u misschien ook 15.000 euro lenen en van de 5.000 euro extra de oude lening in één keer aflossen. Dit kan gunstig zijn als de rente voor de nieuwe autolening lager is dan deze van de oude lening en dit ook de wederbeleggingsvergoeding compenseert.

Houd ook in de gaten of het gaat om een vaste of variabele rentevoet. Met een vaste rente hebt u zekerheid, terwijl een variabele rentevoet altijd een beetje gokken is.

Offertes vragen

Hebt u eenmaal de belangrijkste mogelijkheden op een rij gezet, dan is het niet onbelangrijk om voldoende offertes op te vragen. Controleer of de voorwaarden overeenstemmen met wat u gelezen hebt op de vergelijkingssite(s) en wat de totale kosten zijn. Kredietverstrekkers zijn immers wettelijk verplicht om alle kosten te vermelden. Gebruik deze belangrijke informatie om later niet voor (onaangename) financiële verrassingen te staan.

Een offerte houdt geen verplichtingen in en biedt toch meteen duidelijkheid. U kunt zorgeloos bij 10 verschillende kredietverstrekkers een offerte opvragen en uiteindelijk 9 ervan (of alle 10) aan de kant schuiven. U kunt ook bij één kredietverstrekker een aantal verschillende offertes opvragen om diens mogelijkheden te vergelijken. Degressieve rentevoeten, vaste rentevoeten, langere duurtijden: ook één kredietverstrekker kan verschillende oplossingen voorleggen.

Een offerte heeft steeds een beperkte geldigheidsduur, bijvoorbeeld van enkele weken. Deze geldigheidsduur staat op de offerte of in de algemene voorwaarden weergegeven. Dit is niet onlogisch. Het is immers altijd mogelijk dat op een ander moment dezelfde autolening meer of minder kost, omdat de rente nu eenmaal kan veranderen. Maar als u binnen de geldigheidsperiode van de offerte op de aanbieding ingaat, gelden de voorwaarden en de kosten die in de offerte staan. Na die aanvaarding kan u echter niet zomaar meer terugkrabbelen, zelfs niet wanneer u de uiteindelijke overeenkomst nog niet ondertekende. De aanbieder kan bovendien geen andere voorwaarden meer opdringen.

Hebt u eenmaal uw keuze gemaakt, dan is het verstandig om de vergelijking nog een laatste keer te herhalen. Met de wijzigende rentevoeten in het achterhoofd, is het altijd mogelijk dat in de tussentijd een andere aanbieding is verschenen die alsnog gunstiger blijkt te zijn.

Hoe gaat lenen in zijn werk?

Hebt u uw keuze eenmaal gemaakt, dan is het daadwerkelijk afsluiten van de autolening een kwestie van papierwerk dat zichzelf grotendeels uitwijst. De kredietverstrekker zal u onder meer vragen om een aantal persoonlijke gegevens en om uw eID. Ook zult u (kopieën van) documenten moeten overhandigen waaruit de hoogte van uw inkomen en de aankoopwaarde van de auto blijkt.

De kredietverstrekker zal uw kredietwaardigheid controleren bij de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP). Deze controle is wettelijk verplicht en is er om te voorkomen dat u te hoge schulden aangaat. (bron: NBB)

Gaat de kredietverstrekker akkoord? Dan zal dit ook aan de CKP worden meegedeeld. Dit zal ook uw toekomstige leencapaciteit beïnvloeden. Vervolgens zal het type autofinanciering de verdere administratieve afhandeling bepalen.

 • Gaat het om een autolening bij de autohandelaar (koop op afbetaling), dan krijgt u het geleende bedrag zelf nooit in handen. U krijgt de auto mee, en betaalt gedurende de afgesproken termijn maandelijks het afgesproken bedrag terug.
 • Sluit u een private leasecontract af? Dan zal men uw rekening maandelijks automatisch domiciliëren. Wat er op het einde van de looptijd zal gebeuren, is afhankelijk van de bepalingen van de overeenkomst.
 • Leent u bij een andere kredietverlener, dan boekt de kredietverlener het leenbedrag over naar uw bankrekening. U maakt het geld zelf over naar de handelaar, die u de auto levert. Vervolgens betaalt u gedurende de afgesproken termijn maandelijks het afgesproken bedrag aan de kredietverstrekker.

Borg

Oordeelt de kredietverstrekker dat uw kredietwaardigheid onvoldoende is? Dan hebt u verschillende mogelijkheden om de kredietverstrekker alsnog te overtuigen. Effecten in waarborg geven, is daar een voorbeeld van. Ook via een borgstelling kunt u mogelijks alsnog een autolening afsluiten. In dit geval moet iemand anders, vaak zijn dit de ouders, schriftelijk instemmen om borg te staan voor uw lening. Wanneer u niet tot betalen overgaat, kan de kredietverstrekker vervolgens de borg voor uw schuld aanspreken. De borg kan de betaalde sommen vervolgens bij u verhalen. De borg kan geheel of gedeeltelijk zijn en bovendien kan de kredietverstrekker een aantal bijkomstige voorwaarden stellen.