Overdracht documenten

Bij de verkoop van een auto wisselen ook heel wat papieren en documenten van eigenaar. U moet dus alle papieren correct overhandigen en de voor u vereiste documenten houden.

Hiermee voorkomt u dat er later nog om bepaalde documenten wordt gevraagd of dat ontbrekende papieren moeten worden opgestuurd.

Autopapieren en sleutel(s)

U ontvangt van de koper het geld en u overhandigt aan de koper hierna de autosleutel(s) en de bijbehorende papieren. Dat zijn met name:

  • Het kentekenbewijs van de auto (indien de auto nog ingeschreven is)
  • Het eigendomsbewijs
  • Het overdrachtsbewijs
  • Alle documentatie over inspectiebeurten, onderdelen, reparaties, garagerekeningen en dergelijke
  • De Europese gelijkvormigheidsverklaring

Verkoopdocumentatie

Stel na de verkoop zo snel mogelijk uw verzekering op de hoogte. Stuur hiervoor het voorziene onderdeel van de koopovereenkomst naar uw verzekeringsagent of rechtstreeks naar de verzekering. Na verkoop moet de wagen worden uitgeschreven bij de Dienst Inschrijvingen van voertuigen (DIV) -stopzetting verkeersbelasting.

Daartoe moet de verkoper de officiële nummerplaat aan de DIV bezorgen - dienst schrappingen, Vooruitgangsstraat 56, 1210 Brussel . De mededeling over de verkoop moet de volgende informatie bevatten:

  • Naam en adres van de verkoper
  • Naam en adres van de koper
  • Officiële nummerplaat
  • Bevestigde overdracht van het inschrijvingsbewijs
  • Beide handtekeningen met datum

Tip: Een formulier voor aanvraag tot inschrijving ontvangt u bij de DIV of in het keuringscentrum.

Alle artikels

Keuze voor een andere verzekering

Advies · Auto verkopen

De testrit

Advies · Auto verkopen

Contact opnemen met de koper

Advies · Auto verkopen
Ontdek meer