Passer au contenu principal
Vanwege onderhoud is AutoScout24 momenteel slechts beperkt beschikbaar. Dit betreft een aantal functies, zoals contact opnemen met verkopers, inloggen of beheren van uw voertuigen voor de verkoop.
Focus: Elektrische mobiliteit
Focus: Elektrische mobiliteit

Elektrische auto’s vervuilen minder dan je denkt

Het is een verwijt dat de elektrische auto vaak krijgt: “Zo’n EV is helemaal niet beter voor het milieu dan een auto met klassieke verbrandingsmotor.” Toch zijn er vanuit de wetenschap aanwijzingen dat een elektrische auto een gunstige invloed kan hebben op het milieu.

Heb je je wel eens afgevraagd hoe vervuilend een elektrische auto is? Wel, zelfs wetenschappers hebben nog geen duidelijk antwoord op deze vraag. Niet zo onlogisch, want zelfs van auto’s met klassieke verbrandingsmotoren valt daar moeilijk een antwoord op te geven. Niet enkel het verbruik is namelijk een belangrijke factor, ook het productieproces, locatie van productie én transport tellen mee. Toch wordt er gesteld dat een elektrische auto de logische stap is voor mens en milieu.

Inhoud

De positieve milieu-impact van elektrische auto's

Elektrische auto’s worden vaak aangeprezen als goed voor het milieu. Dat komt omdat elektrische auto’s in vergelijking met auto’s op brandstof een paar belangrijke eigenschappen hebben, zoals:

  • Geen CO2-uitstoot tijdens het rijden
  • minder luchtverontreiniging
  • efficiënte elektromotor

Doordat EV’s tijdens het rijden geen CO2 en broeikasgassen uitstoten, helpen ze mee om de luchtverontreiniging te verminderen.Dat geeft met name in en rond steden een positief effect op de luchtkwaliteit. Elektromotoren zijn bovendien veel efficiënter dan verbrandingsmotoren. Daardoor is er minder energie nodig om een elektrische auto te laten rijden, zodat er minder fossiele brandstoffen nodig zijn. Dat effect wordt nog versterkt als de elektrische auto wordt opgeladen met energie uit duurzame bronnen, zoals water- wind- of zonne-energie. Door al deze eigenschappen hebben elektrische auto’s een positieve invloed op het milieu.

Kunnen elektrische auto’s ook vervuilen?

Helaas hebben elektrische auto’s ook negatieve effecten op het milieu. Het gaat dan met name om de lithium-ion batterijen die in EV’s worden gebruikt. Lithium is een zwaar metaal dat gewonnen wordt in lithium mijnen. De winning is schadelijk voor de bodem. Bovendien zijn er giftige chemicaliën nodig om lithium te verwerken. Als er tijdens dit proces lithium weglekt naar het water, de bodem of de lucht, dan kan dit milieuschade opleveren.

Hoe zit het verder met de productie van de elektrische auto? Geschat wordt dat het produceren van een elektrische auto gemiddeld twee keer zo veel bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Daarnaast zou een elektrische auto tijdens zijn leven twee keer zoveel energie gebruiken als voor de productie van een auto met verbrandingsmotor nodig is. Dit komt dan vooral door de batterijen.

De productie van batterijen kost namelijk veel energie, van de winning van grondstoffen tot het elektriciteitsverbruik bij de productie. Hoe groter de elektrische auto en de actieradius, hoe meer batterijcellen er nodig zijn om de auto van voldoende van stroom te voorzien. Op die manier wordt er tijdens de productie meer CO2 uitgestoten. Dit wordt dan wel enigszins gecompenseerd door de lagere CO2-uitstoot tijdens het rijden met de auto. Dit effect is het grootst als de accu wordt opgeladen met stroom uit duurzame bronnen.

Vervuilen elektrische auto’s meer dan brandstofauto's?

De elektrische auto heeft dus bij de start van zijn leven een vrij negatief effect op het milieu. Als je eenmaal gaat rijden met de auto, dan is de EV juist minder belastend. Na verloop van tijd wordt een elektrische auto zelfs schoner dan een auto met verbrandingsmotor. Het omslagpunt is afhankelijk van het aantal kilometers wat er met de auto wordt gereden. Zoals het er nu uitziet, kan een elektrische auto veel meer kilometers rijden dan een auto die op brandstof rijdt. Dit heeft dus ook invloed op de milieu-impact van elektrische auto's.

Maar hoe zit het dan met die batterijen? De negatieve milieueffecten die de batterijen hebben, kunnen verminderd worden als de levensduur verlengd wordt. Geschat wordt dat een batterij minstens 250.000 km meegaat, maar in werkelijkheid kan dat cijfer veel hoger liggen.

Als na 10 jaar gebruik de capaciteit van de accu’s onder de 70-80% zakt, zijn ze niet meer sterk genoeg om de auto van stroom te voorzien. De accu’s hebben echter nog voldoende capaciteit voor de opslag van energie op andere plaatsen. Bijvoorbeeld

  • In huishoudens om opgewekte zonne-energie op te slaan
  • Voor piekopvang in energiecentrales
  • Gezamenlijke opslag van zonne-energie op wijkniveau

Waar EV’s net zoveel vervuilen, of misschien zelfs wel meer, is op het gebied van bandenslijtage. EV’s wegen door het accupakket zwaarder dan auto’s die op brandstof rijden. Daardoor ontstaat er meer bandenslijtage en kan er meer remstof vrijkomen tijdens het remmen. Regeneratief remmen kan de vervuiling door remstof verminderen. Ook het gebruik van speciale autobanden voor EV’s kan helpen bij het verlagen van de hoeveelheid bandenslijtstof.

Daar staat dan weer tegenover dat er geen motorolie gebruikt hoeft te worden in een EV en dat er veel minder onderhoud hoeft plaats te vinden. Dat betekent ook dat er minder onderdelen vervangen en geproduceerd hoeven worden en dat er minder schadelijke stoffen in het milieu komen. In tabel 1 hebben we een aantal de milieueffecten van elektrische auto’s vergeleken met die van auto’s op brandstof.

Tabel 1: De verschillen in milieueffecten tussen EV’s en auto’s op brandstof

Elektrische auto Auto met verbrandingsmotor
Geen uitstoot van CO2 of stikstofoxiden Uitstoot van schadelijke stikstofoxiden
Geen uitstoot van fijnstof Bij diesel: uitstoot van schadelijke fijnstofdeeltjes
Alleen schoner als er groene stroom gebruikt wordt Een dieselauto stoot ook roet uit, een benzineauto niet
90% van energie wordt omgezet in bewegingsenergie 40% van de brandstof wordt omgezet in bewegingsenergie

FAQ

Als je auto elektrisch rijdt, dan kun je het verbruik heel makkelijk uitrekenen. Net als bij de berekening van het gemiddelde brandstofverbruik van een benzine- of dieselauto hangt het verbruik af van het aantal kilometers dat per energiehoeveelheid gereden kan worden. Bij een brandstofauto wordt het verbruik uitgedrukt in het aantal liter brandstof dat nodig is om 100 kilometer te rijden. Bij een EV wordt het verbruik uitgedrukt in het aantal kWh dat nodig is om 100 kilometer te rijden. Je deelt het vermogen van de accu in kWh door de actieradius in km. Dat geeft het verbruik in aantal kWh per kilometer.

De accu van een elektrische auto levert de energie voor aandrijving van een elektromotor. Bij een elektrische aandrijving gaat maar een klein deel van de energie verloren aan warmte. Sommige elektrische aandrijvingen kunnen wel 95% van de energie omzetten in voortstuwing van de auto. In vergelijking met fossiele brandstof kun je met een EV tot wel 3x verder rijden met dezelfde hoeveelheid energie..

Alle artikels

AS24 Mild hybrid Volvo

Een mild hybrid, wat is dat nu?

Advies · Milieu en technologie
Werkstatt

Heeft een elektrische auto onderhoud nodig?

Advies · Milieu en technologie
Elektroauto-Batterie-Traktionsbatterie

Accu van de elektrische auto - dit moet je weten

Advies · Milieu en technologie
Ontdek meer