Ga naar hoofdinhoud
Vanwege onderhoud is AutoScout24 momenteel slechts beperkt beschikbaar. Dit betreft een aantal functies, zoals contact opnemen met verkopers, inloggen of beheren van uw voertuigen voor de verkoop.

Richtlijnen betreffende layout

Laatst gewijzigd 01.01.2022

Vereisten van toepassing op de gebruiksinhoud geplaatst op website www.autoscout24.be

(« Vereisten met betrekking tot de presentatie van advertenties »)

1.1 De aan AutoScout24 door te zenden inhoud dient correct te zijn wat betreft de vorm en tekst, zoals deze van kracht zijn, en dient in overeenstemming te zijn met de instructies van AutoScout24 betreffende haar waarheidsgetrouwheid. Meer bepaald, worden aldus als niet betrouwbaar beschouwd:

 • Aankoop advertenties;
 • Aanbiedingen van voertuigen die reeds meer dan 5 dagen verkocht zijn;
 • Zoekopdrachten;
 • Aanbiedingen met als doel te stelen;
 • Aanbiedingen om bedrijfsvoertuigen te leasen;
 • Aanbiedingen die manifest niet ernstig zijn;
 • Aanbiedingen die tot doel hebben andere goederen of diensten aan te bieden;
 • Aanbiedingen ingevoegd door handelaars handelend als privé-personen om elke betalingsverplichting te ontlopen;
 • Herhalende aanbiedingen van hetzelfde voertuig, zodat het lijkt alsof het voertuig net te koop werd geplaatst om zo te kunnen profiteren van de opgeslagen zoekopdrachten of het logo “nieuw”, alsook
 • Aanbiedingen die duidelijk een onjuiste prijsindicatie bevatten, bijvoorbeeld:
  • - Prijsindicaties die de verschuldigde BTW voor voertuigen, die eraan zijn onderworpen, niet vermelden;
  • - Vermelding van een voorschot in het veld van een financieringsvoorstel met betrekking op het voertuig;
  • - Vermelding van een afbetalingstermijn in het veld van een financieringsvoorstel met betrekking op het voertuig;
  • - Indicatie van een prijs voor de voertuigen die uitsluitend worden verkocht via een financiering of leasing.

1.2 Het openingsveld dat AutoScout24 ter beschikking stelt, dient volledig en waarheidsgetrouw te worden ingevuld. De staat van het voertuig alsook alle andere gebreken die de waarde van het te koop gestelde goed, zelfs op een onbelangrijke manier, kunnen verminderen, mogen niet worden weggelaten.

1.3 Het vermelden van telefoonnummers die, wanneer zij gedraaid worden, rechtstreeks of onrechtstreeks leiden tot het feit dat de beller bijzondere tarieven of kosten betaalt, en met name « 0900 » nummers, is niet toegelaten.

1.4 Het invoegen van inhoud door de gebruiker voor rekening van derden is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de betrokkene. In het bijzonder mogen, zonder de toestemming van de betrokkene, geen persoonsgegevens (bijvoorbeeld telefoonnummers of adressen) in de gegevensbank worden opgenomen.

2.1 Het invoegen van beeldbestanden die niet uitsluitend het voertuig bevat, dat door de gebruiker wordt aangeboden, is niet toegelaten. Dit omvat met name beeldbestanden met ingesloten logo's, tekst of soortgelijke elementen. De Gebruiker kan alleen maar beeldbestanden in de database invoegen waarvan hij het gebruiksrecht, zonder enige beperking, heeft en die vrij zijn van enige derde rechten – in het bijzonder auteursrechten van derden. De gebruikte beelden mogen geen verkeerd beeld geven en moeten de werkelijke staat weergeven van het aangeboden voertuig. Indien de gebruiker beelden uit een catalogus gebruikt, dient hij deze bijgevolg apart aan te duiden.

2.2 Indien de database de invoeging voorziet van een beeldbestand in de vorm van een logo, kan alleen het specifieke logo (logo van de verdeler) gebruikt worden. Het is niet toegelaten andere beeldbestanden te gebruiken die niet als bedrijfslogo’s gebruikt worden van de onderneming die de inhoud invoegt.