Ga naar hoofdinhoud
Vanwege onderhoud is AutoScout24 momenteel slechts beperkt beschikbaar. Dit betreft een aantal functies, zoals contact opnemen met verkopers, inloggen of beheren van uw voertuigen voor de verkoop.

Layout richtlijnen

Laatst gewijzigd 20.03.2006

Vereisten met betrekking tot de Gebruikersinhoud geplaatst op de Internet website www.autoscout24.be (« Vereisten met betrekking tot de Vootstelling van Advertenties »)

1.1 De aan AutoScout24 door te zenden inhoud dient correct te zijn wat betreft de vorm en tekst, zoals deze van kracht zijn, en dient in overeenstemming te zijn met de instructies van AutoScout24 betreffende haar waarheidsgetrouwheid. In het bijzonder worden aldus niet als betrouwbaar beschouwd:

 • Aankoopadvertenties;
 • Aanbiedingen van voertuigen waarvan de verkopen reeds langer dan 5 dagen zijn verstreken;Onderzoeksbestellingen;
 • Verduisteringsaanbiedingen;
 • Aanbiedingen van leasing van bedrijfsvoertuigen;Aanbiedingen die manifest niet ernstig zijn;
 • Aanbiedingen die tot doel hebben andere goederen of diensten aan te bieden;
 • Aanbiedingen ingevoegd door handelaars handelend als privé-personen om elke betalingsverplichting te vermijden; alsook
 • Aanbiedingen die duidelijk een onjuiste prijsindicatie bevatten, bijvoorbeeld:
  - Prijsindicaties die de verschuldigde BTW voor voertuigen die er aan zijn onderworpen, niet vermelden;
  - Indicatie van voorschotten in het veld dat betrekking heeft op de prijs van de aanbiedingen van financiering van voertuigen;
  - Indicatie van de vervaldata in het veld dat betrekking heeft op de prijs van de aanbiedingen van financiering van voertuigen;
  - Indicatie van een prijs voor de voertuigen die uitsluitend worden verkocht via een financiering of leasing.

1.2 Het openingsveld dat AutoScout24 ter beschikking stelt, dient volledig en waarheidsgetrouw te worden ingevuld. De gebreken aan het voertuig alsook alle omstandigheden die de waarde van het te koop gestelde goed, zelfs op een onbelangrijke manier, kunnen verminderen, mogen niet worden weggelaten.

1.3 Elke indicatie van telefonische dienstennummers die, wanneer zij gedraaid worden, rechtstreeks of onrechtstreeks leiden tot het feit dat de beller bijzondere tarieven of kosten betaalt, en met name « 0900 » nummers, is niet toegelaten.

1.4 Het invoegen van inhoud door de Gebruiker namens een derde is niet toegelaten, tenzij met schriftelijke toestemming van de betrokken persoon. In het bijzonder mogen, zonder de toestemming van de betrokken persoon, geen persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld telefoonnummers of adressen) opgenomen worden in de database.

2.1 Het invoegen van beeldbestanden die niet uitsluitend het voertuig dat door de Gebruiker wordt aangeboden weergeven, is niet toegelaten. Dit omvat in het bijzonder de beeldbestanden die geïntegreerde logo’s, tekst of elk gelijkaardig element weergeven. De Gebruiker kan alleen maar beeldbestanden in de database invoegen waarvan hij het gebruiksrecht zonder enige beperking heeft en die vrij zijn van enige derdenrechten – in het bijzonder auteursrechten van derden. De gebruikte beelden mogen geen verkeerd beeld geven en moeten de werkelijke staat weergeven van het aangeboden voertuig. Indien de Gebruiker beelden uit een catalogus gebruikt, dient hij deze bijgevolg apart aan te duiden.

2.2 Indien de database de invoeging voorziet van een beeldbestand in de vorm van een logo, kan alleen het specifieke logo (logo van de verdeler) gebruikt worden. Het is niet toegelaten andere beeldbestanden te gebruiken die niet als bedrijfslogo’s gebruikt worden van de onderneming die de inhoud invoegt.